Royal.se älskar feedback från sina läsare och du får mycket gärna kontakta oss om du hittar någonstans tryckfelsnisse har varit framme eller vill föreslå hur webbsidan kan bli bättre,

Vi välkomnar även spelar om vill se sina artiklar om spel publicerade på Royal.se. Du måste inte vara expert för att skriva för oss utan vi välkomnar alla som kan skriva på Svenska.

Om du är en webmaster som driver en annan sajt om spel är du välkommen att kontakta oss oss med eventuella förslag på hur vi kan samarbeta.

Namn:*
E-postadress:*
Ämne:*
Vad vill du kontakta oss om?*
Meddelande:

* Måste fyllas i